Wednesday, August 03, 2005

dan purnama silih berganti
diri tak lagi lenakan cinta
hampa meraja
pada sosok gulana mencari damai,
adakah waktu kan meluruskan semua ?

selamat bubu,

No comments: